Dins el sistema de finances ètiques hi ha iniciatives i projectes de diferents tipologies i dimensions que permeten que les finances ètiques estiguin presents en àmbits locals i també internacionals.

En aquest quadre volem mostrar l’univers complet de les entitats de finances ètiques. Si han incorporat aquelles entitats que complementen els serveis d’intermediació financera detallades en aquest catàleg.

L’activitat de la Red de Finanzas Éticas y Solidarias (REFAS), de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) o les Comunitats Auto-Finançades (ACAF) van des de la concessió de microcrèdits per a projectes d’emprenadoria a la creació de grups d’estalvi comunitari.

Entitats bancàries regulades

Entitats no bancàries

Sector assegurances Mediació

Sector assegurances Mutualitats i asseguradores

Entitats de base cooperativa i mutuals
Entitats gestionades per fundacions, SA o SL
Acció Solidària contra l'Atur
Logo Reale
Entitats de base associativa
Acaf
refas
Entitats bancàries regulades
Entitats de base cooperativa i mutuals
Entitats gestionades per fundacions, SA o SL
Entitats parabancàries
Entitats de base cooperativa i mutuals
Entitats gestionades per fundacions, SA o SL
Entitats de base associativa
Sector assegurances Mediació
Entitats de base cooperativa i mutuals
Entitats gestionades per fundacions, SA o SL
Entitats de base associativa
Sector assegurances Mutualitats i asseguradores
Entitats de base cooperativa i mutuals
Entitats gestionades per fundacions, SA o SL
Entitats de base associativa

Baròmetre de les Finances Ètiques

El Baròmetre de les Finances Ètiques posa xifres a la radiografia del sector de les finances ètiques a l’estat espanyol

Menú