Dins el sistema de finances ètiques podem trobar diverses iniciatives i projectes que van des de grups d’estalvi comunitari a cooperatives de serveis financers i entitats bancàries regulades per organismes i normatives que regeixen el sistema financer estatal i internacional.

Les entitats que pertanyen a l’ecosistema de finances ètiques i solidàries fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, el respecte i el compliment dels principis que defineixen les finances ètiques i, a més, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques.

Aquest catàleg mostra exclusivament les entitats de l’ecosistema de les finances ètiques que fan intermediació financera, és a dir, que es dediquen a recollir estalvi o capital i a invertir-lo en forma de crèdit.

Visita l’apartat següent per conèixer la resta d’entitats que complementen l’ecosistema de les finances ètiques.

Les assegurances ètiques incorporen valors ètics i solidaris, recuperant els principis de mutualitat, equitat i transparència

Entitat asseguradora

Mutues i correduries

Menú